img
img

Prefabrik Ev İçin İzin Gerekirmi? Prefabrik ev için imar izni gerekir mi?

Prefabrik ev için imar izni gerekir mi?

Prefabrik evler, kısa zamanda, hızlı ve çabuk yapılabiliyor. İstenildiğinde sökülüp yere başka yere montajı yapılabilen prefabrik evler her türlü amaca göre uygulanabiliyor. Peki, prefabrik ev için imar izni gerekir mi?
Prefabrik ev için imar izni gerekir mi?

3194 sayılı İmar Kanunu’nu gereğince yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yer altı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak ifade ediliyor.

Buna göre, prefabrik evler de yapı tanımı dahilinde yer alıyor. Peki, prefabrik evler nasıl yapılır? Prefabrik ev için imar izni gerekir mi?

Prefabrik ev için imar izni..

Prefabrik yapılar, Kanun uyarınca yapı tanımına girdiğinden, yapım şekli prefabrik olan bu yapılara da bu madde hükümlerinin uygulanması gerekmekte olup, mevzuat ile prefabrik yapılar için ayrıca bir istisna bulunmuyor.

Prefabrik ev için imar izninin alınması gerekiyor. Yapı ruhsatı almak için belediye veya il özel idaresinin imar birimine yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat ediliyor.

İnşaat ruhsatı almak için gerekenler:

 • Ruhsat başvuru dilekçesi.
 • Tapu.
 • İmar durumu (Belediyeden alınacak).
 • Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).
 • Mimari proje (Oda onaylı).
 • Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.
 • Betonerme statik proje (Oda onaylı).
 • İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.
 • Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).
 • Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.
 • Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).
 • Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.
 • Zemin etüd raporu.
 • Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

Yapıya ilişkin bilgi formu.

Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.

Şantiye şefi sözleşmesi.

Yorumlar

Yorum Yap

Son Eklenen Yazılar

Kullanıcı

4861

Ziyaretçi

12674

Beğeni

6521

Paylaşım

4222


Geri

Anasayfa

Üye Giriş

Üye Ol

İlan Ekle